28 abr

MOCIÓ D’OPOSICIÓ A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU MAGATZEM DE RESIDUS RADIOACTIUS A CONFRENTS I PEL TANCAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR AL 2021

(Aprobada por mayoría. Video del pleno)

Irene Ferré Manzanero, com a portaveu del grup municipal CANVIEM ENTRE TOTS
GODELLA a l’empara del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la
Comunitat Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta al
Plenari de l’Ajuntament de Godella la següent moció.
La Central Nuclear de Cofrents entrà en funcionament en octubre de 1984. Aquesta
central, va obtenir una autorització de funcionament per un període de 25 anys, que en
març de 2011 es va prorrogar per 10 anys més, fins l’any 2021. En eixa data, la Central
Nuclear de Cofrents haurà arribat als 37 anys de funcionament; un període molt superior
als 25 anys d’edat mitjana de tancament de les centrals nuclears europees.
Recentment, Iberdrola, la propietària de la central nuclear ha sol·licitat la construcció d’un
nou magatzem de residus radioactius –Magatzem Temporal Individualitzat- amb capacitat
per a 1.440 elements irradiats.
Tal i com denuncia la Plataforma Tanquem Cofrents, la construcció d’aquest nou
magatzem és l’excusa per a allargar la vida de la central nuclear altres 20 anys.
Els següents punts alerten de la perillositat de les centrals nuclears i de la construcció
d’un nou magatzem de residus radioactius:

 1. LA CN DE COFRENTS GENERA RESIDUS MOLT PERILLOSOS per a la vida
  perquè poden matar les cèl·lules o fer-les degenerar i originar càncer i malformacions
  genètiques.

 2. ELS RESIDUS NUCLEARS SERAN PERILLOSOS DURANT MIL·LENNIS, puix no
  poden ser desactivats artificialment de cap manera i tan sols podem esperar que ells sols
  es desactiven. Però alguns tenen una existència llarguíssima, com l’isòtop 239 del plutoni,
  que tarda 240.000 anys en reduir la seua radioactivitat a la mil·lèsima part.

 3. LES GENERACIONS FUTURES hauran de fer-se càrrec dels residus radioactius
  sense haver produït ni un sol nanogram d’ells.

 4. ELS RECIPIENTS QUE CONTENEN ELS RESIDUS NO ELS MANTINDRAN
  AÏLLATS DURANT TANTÍSSIM DE TEMPS

 5. ELS ANYS D’ÚS SÓN RIDÍCULS COMPARATS AMB ELS DE PERILL I
  VIGILÀNCIA: Utilitzar aquesta font d’energia té un cost econòmic astronòmic, ja que hem
  d’assumir la despesa que suposa la construcció i manteniment de la central nuclear i a
  més, un període de vigilància i aïllament d’uns 240.000 anys.

 6. AQUESTS RESIDUS PERMETEN LA PROLIFERACIÓ DE BOMBES NUCLEARS
  de destrucció massiva i compliquen el cada vegada més inestable equilibri de la pau
  internacional.

 7. CONSTRUIR EL MTI AUGMENTARÀ LA GENERACIÓ DE RESIDUS: La CN de
  Cofrents té les piscines de residus radioactius al 90% i li queda espai suficient per
  emmagatzemar els que produirà fins al 2.021, però Iberdrola demana construir un
  magatzem temporal individualitzat (MTI) amb la finalitat implícita d’allargar encara més la
  pròrroga de funcionament.

 8. El MTI DEMOSTRA EL FRACÀS EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS NUCLEARS tal
  com s’ha vist al proposat a Villar de Cañas, on sembla que finalment no es farà perquè la
  geologia de la zona és inestable i la població veïna i les autoritats autònomes s’oposen.
  Això es una mostra de la manca de planificació en una activitat amb grans riscos per a la
  ciutadania i el medi ambient.

 9. EL MTI AUGMENTARÀ TAMBÉ EL RISC D’ACCIDENT NUCLEAR MÀXIM: La vella
  CN de Cofrents, amb milers de dispositius i materials sotmesos a condicions extremes de
  pressió, temperatura i radioactivitat, cada any incrementa les seues probabilitats de patir
  una fallada greu que descontrole el reactor i origine un accident màxim. De fet, durant els
  últims anys, aquesta CN ha patit 25 parades no programades i més de 100 incidents de
  seguretat, alguns amb fuita d’isòtops radioactius. A més, no hem d’oblidar que està
  construïda sobre una falla que ha provocat terratrèmols de grau 6, en terrenys
  sedimentaris i volcànics capaços d’agreujar-los; per altra banda, allí conflueixen el Xúquer
  i el Cabriol, dos rius generadors de perilloses inundacions que aigües amunt tenen els
  pantans d’Alarcón i Contreras, grans i amb un cert risc. Recordem que la CN ja es va
  inundar en octubre de 1.982, quan encara estava en fase de construcció.

 10. UN ACCIDENT MENOR ÉS MÉS PROBABLE I TAMBÉ ENS AFECTARIA
  GREUMENT: La CN de Cofrents es troba a tan sols 65 km de l’àrea metropolitana de
  València i utilitza l’aigua del Xúquer per a refrigerar-se, calfant la que retorna al riu i
  evaporant uns 21 hm3 anualment, un cabal cada volta més necessari per al consum urbà i
  agrícola. Del Xúquer beuen ara més de 2,5 milions d’habitants de l’Horta, Morvedre i la
  Ribera, i centenars de milers més pel transvasament Xúquer-Vinalopó; per tant si la CN
  tinguera una fuita radioactiva important, en cas d’accident mitjà, açò afectaria la salut de
  milions de valencianes i valencians. Per altra banda la Sèquia Reial i el canal Xúquer-
  Túria reguen 44.732 ha de la Ribera Alta i Baixa, Camp de Túria i Camp de Morvedre; en
  cas d’accident nuclear, la contaminació radiactiva del Xúquer provocaria la d’aquestes
  terres de regadiu i arruïnaria la producció agrícola. A més, aquesta contaminació afectaria
  al Baix Xúquer, catalogat com a Lloc d’Interés Comunitari, i a l’Albufera de València, Parc
  Natural que és Lloc d’Interés Comunitari, Zona d’Especial Protecció de les Aus i que forma
  part de la llista de zones humides de protecció internacional RAMSAR.

 11. L’OPACITAT DE LA DIRECCIÓ I LA COMPLAENÇA DEL CSN NO GARANTITZA
  LA SEGURETAT: Les CN antigues són les més perilloses i en el cas de Cofrents, tant el
  model de reactor BWR com el sistema de contenció Mark posen de manifest la seua
  obsolescència. És vella, amb les soldadures del reactor de dubtosa qualitat, múltiples
  problemes de corrosió i mal funcionament repetit de parts principals de les seues
  instal·lacions; ha patit múltiples successos que afecten la seua seguretat i la direcció té,
  com va ocorrer a Fukushima, un llarg historial de falta de transparència, d’ocultació i
  minimització de les avaries, la qual cosa ha motivat l’obertura d’expedients sancionadors
  per part del Consell de Seguretat Nuclear (CSN). Aquest nombre tan elevat d’avaries i
  parades no programades ha posat en evidència l’opacitat del propi CSN, on la Comunitat
  Valenciana no té presència, i la manca de control d’aquesta informació i de les mesures a
  prendre per a la seguretat de la ciutadania per part de les institucions valencianes.

 12. IBERDROLA NO PAGARÀ LES PÈRDUES EN CAS D’ACCIDENT GREU: Les CN
  poden provocar pèrdues econòmiques superiors als 150.000 milions d’€ amb un accident
  màxim i de milers de milions en cas d’accident mitjà però la responsabilitat legal de
  l’empresa propietària només arriba fins als 1.200 milions d’€, xifra ridícula comparada amb
  les pèrdues que pot originar i no res si es consideren les vides que pot destruir. De
  manera que, en cas d’accident màxim, haurem de ser els ciutadans i l’Estat els qui ens
  fem càrrec de tals pèrdues, com ja ha ocorregut en Fukushima i Txernobil. Els amos de
  les CN creen el perill i els problemes, se’n porten els beneficis i ens deixen als demés els
  riscos, les pèrdues i els residus.

 13. EXISTEIXEN ALTERNATIVES ECOLÒGIQUES I ECONÒMIQUES: L’opció nuclear
  resulta encara més irracional si tenim en compte que ja disposem de fonts d’energia
  sense impacte ambiental i fins i tot més barates, sobretot l’energia solar. Per això,
  Alemanya, que rep només el 70% de la nostra energia solar, està tancant totes les seues
  centrals nuclears (l’última serà clausurada en 2.022), substituint-les per eficiència
  energètica i energies renovables, especialment la solar. Allí faciliten l’autoconsum de
  balanç net mentre ací el graven i entrebanquen amb el decret que han aprovat els
  mateixos que allargaren el funcionament de les CN, malgrat que Espanya i sobretot la
  franja mediterrània és pobre i depenent de l’exterior en combustibles fòssils i urani, fins i
  tot en hidràulica, però en canvi som molt rics en energia solar.
  Així doncs, considerant la creixent perillositat de la CN de Cofrents, la dels residus que
  genera, que de manera imperdonable rebran les generacions futures, que ja existeixen
  alternatives viables ecològica i econòmicament, i tenint en compte que la construcció d’un
  MTI allargaria encara més el funcionament de la CN, generant més residus radioactius i
  augmentant la probabilitat d’accidents nuclears,
  SOL·LICITEM a aquest Ajuntament que s’adrece a la Generalitat Valenciana i el
  Govern Central per a demanar:

I) El tancament i desmantellament de la Central Nuclear de Cofrents en març de
2.021, quan finalitza l’actual pròrroga de funcionament, elaborant i posant en
funcionament des d’aquesta legislatura un Pla d’Eficiència, Estalvi i Energies Renovables
que permeta la substitució gradual de les energies convencionals.

II) Que no s’autoritze la construcció del Magatzem Temporal Individualitzat de residus
radioactius dins els terrenys de la Central Nuclear de Cofrents per ser innecessari, ja que
la Central disposa de capacitat d’emmagatzematge suficient fins la seua data de
tancament en 2.021.

III) Modificar urgentment el marc normatiu que ha paralitzat la implantació de les
energies renovables per a permetre l’autoconsum de balanç net, tal i com es fa a d’altres
països. I fomentar, a nivell local, autonòmic i estatal, la instal·lació de mòduls solars de
calfar aigua, en substitució dels termos elèctrics, que s’amortitzen en 4 anys amb
l’electricitat que estalvien.

IV) Eliminar definitivament les “portes giratòries” que permeten que alts membres de
l’administració i el govern passen als consell d’administració de les grans empreses
elèctriques perquè aquestes dirigisquen amb ells la política energètica del país.
En Godella, a 12 d’abril de 2017

[gview file=”http://podemosgodella.esy.es/wp-content/uploads/2017/04/2.2-Tancament-Central-Nuclear-COfrents.pdf”]

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
A %d blogueros les gusta esto: